• ИННОВАЦИ

    ИНТЕРНЭТ УХААЛАГ BIG ДАТА БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХЭРЭГЛЭХЭД ЗОРИУЛСАН

  • ЧАНАР

    ҮЙЛДВЭРЖҮҮЛСЭН БӨӨНИЙ ХЯТАД УХААЛАГ ӨНДӨР ЧАНАРЫН КАРТ УНШИГЧ

Бид 2015 онд байгуулагдсан бөгөөд интернет, интернет, зүйлсийн интернет, нүүр царай таних, аяллын төлбөр, дижитал зэрэг салбарт тэргүүлэгч байр суурьтай, интернетийн ухаалаг том дата бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, ашиглахад чиглэсэн нийтийн тээврийн төлбөрийг нэгтгэх системд анхаарлаа хандуулдаг. валют, программ хангамж, техник хангамжийн бүтээгдэхүүн боловсруулах, хэрэглэх, ашиглалтын үйлчилгээ.