• INNOVASJON

    DEDIKERT TIL UTVIKLING OG ANVENDELSE AV INTERNETT INTELLIGENTE BIG DATA PRODUKTER OG TJENESTER

  • KVALITET

    INDUSTRALISERT ENGROSHANDEL KINA SMART HØYKVALITETSKORTLESER

Vi er etablert i 2015, med fokus på aggregeringssystem for offentlig transport, dedikert til utvikling og anvendelse av internett intelligente big data-produkter og -tjenester, med en ledende posisjon innen feltene Internett, tingenes internett, ansiktsgjenkjenning, reisebetaling, digital valuta, programvare, og maskinvare produktutvikling og applikasjons- og driftstjenester.