• SỰ ĐỔI MỚI

    DÀNH CHO VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỮ LIỆU LỚN THÔNG MINH INTERNET

  • CHẤT LƯỢNG

    BÁN BUÔN CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC ĐẦU ĐỌC THẺ CHẤT LƯỢNG CAO THÔNG MINH

Chúng tôi được thành lập vào năm 2015, tập trung vào hệ thống tổng hợp thanh toán giao thông công cộng, chuyên phát triển và ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu lớn thông minh trên Internet, với vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực Internet, Internet of Things, nhận dạng khuôn mặt, thanh toán du lịch, kỹ thuật số tiền tệ, phần mềm, phát triển sản phẩm phần cứng và các dịch vụ vận hành và phát triển sản phẩm.